VIERINGEN IN CORONA-TIJDEN

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is. De aangereikte teksten, liederen en video’s kun je terugvinden op de pagina ‘overwegingen‘.

Vanaf september keert De Lier terug naar de vaste stek in het WZC Minnewater en naar het gewone startuur: 10.30u. De lezing wordt opnieuw gevolgd door een overweging.

De vieringen zullen – gezien de strikte regels op de erediensten – nog steeds en noodgedwongen volgens een aantal afspraken en beperkingen moeten verlopen. Alvast in september worden het dus “nazomervieringen”.

Spelregels:

  • deelname op inschrijving (zie verder);
  • handen ontsmetten bij aankomst;
  • mondmaskers verplicht gedurende de hele viering;
  • voldoende uit elkaar (blijven) zitten;
  • gebruikte voorwerpen (bijbel, kaars, …) worden enkel door de voorganger aangeraakt;
  • de vredeswens verloopt contactloos;
  • bij het napraten is er geen aperitief.

De teksten en de liederen van de komende zondag vind je hier (deze link werkt pas de zaterdagavond voor de viering!). Er zullen geen liedboeken uitgedeeld worden. Wie de teksten graag bij zich heeft, wordt gevraagd deze voor zichzelf af te drukken en mee te brengen of mee te lezen op de gsm.

In functie van het toegelaten aantal en een veilige opstelling in de kerk, vragen wij voor deze viering in te schrijven door te klikken op deze link. Doe dit vòòr zaterdag om 17.00u. Elke persoon dient ingeschreven te zijn, ongeacht de leeftijd.

Wie er niet fysiek bij kan zijn kan de viering als huisliturgie mee vieren via deze link (deze link werkt pas de zaterdagavond voor de viering!).

Feedback over de voorbije vieringen of de huisliturgie kan nog steeds via deze link.

Tot zondag!