Liturgie

viering

In verwarde tijden van spiritueel zoeken, loslaten en vinden mogen er ‘tenten van samenkomst’ zijn waar men zich waagt aan het experiment. Een plek vinden waar we als mens een levend antwoord vinden op fatalisme en cynisme is immers van levensbelang.

Liturgie wordt door Huub Oosterhuis omschreven “als een dienst aan mensen die proberen te geloven, die ‘middenin de wereldcivilisatie’ willen proberen het verdriet en de vreugde van hun menselijkheid en de dimensie van hun onderlinge verbondenheid te herkennen in de woorden van Israël, en die zich oriënteren op wat daar aan levenservaring en godsvermoeden gegroeid en bewaard is.” [Huub Oosterhuis, Van U is de toekomst. Kome wat komt, 1996]

‘De Lier’ is binnen de kerkgemeenschap één van de initiatieven die zoekt naar vernieuwing van geloofstaal, geloofsbeleving en liturgie.

We vieren de kerkelijke feesten en liturgisch sterke tijden op zo een manier dat ze relevant en verstaanbaar zijn voor mensen vandaag. Daarnaast nemen we uiteenlopende thema’s die ons bezig houden als uitgangspunt van onze vieringen. Telkens laten we ons hierbij inspireren door de joods-christelijke traditie, het Bijbelse geloofsverhaal en de actualiteit.
Iedereen is van harte welkom: gehuwden en ongehuwden, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, hetero’s en homo’s, zoekenden en twijfelaars.

De Nederlandse dichter Huub Oosterhuis is de belangrijkste inspiratiebron bij onze keuze van liederen en teksten. Zijn teksten zijn zeer rijk en vertalen het Bijbelse denken op een poëtische en hedendaagse wijze.

Mannen en vrouwen gaan voor in de wekelijkse vieringen. De liturgie kent een meervoudig voorgangerschap.

De vieringen hebben een eigen structuur. Een Bijbeltekst uit het Eerste of Tweede Testament staat telkens centraal. Een duiding legt de Schrift op ons leven. Voorbeden komen uit de gemeenschap. We delen brood en wijn ter nagedachtenis van Jezus van Nazareth.

De liederen die we samen zingen en die ondersteund worden door muziekinstrumenten en koor, vormen de ruggengraat van onze vieringen. We hechten dan ook heel wat belang aan een goed koor waar iedereen bij kan aansluiten. Vleugelpiano met af en toe andere instrumenten begeleiden de zang.

Wij willen een oponthoud zijn, ééns in de week, voor gelovigen in de joods-christelijke traditie, voor zinzoekers allerhande, voor mensen die in hun geloof de confrontatie met de moderniteit niet schuwen. We voelen ons mede-erfgenamen van een eeuwenoud verhaal rond de Eeuwige, Jahweh of God, de Onnoembare, Jezus van Nazareth.