Binnen de Kerk

Binnen het liturgisch aanbod van de Brugse binnenstad kiest ‘De Lier’ voor een eigen, duidelijk profiel. Op die manier wil zij bijdragen aan een zekere verscheidenheid van het liturgisch aanbod van de binnenstad.

De Lier wil geen geïsoleerde gemeenschap zijn, maar wenst uitdrukkelijk deel uit te maken van de bredere kerkgemeenschap in de binnenstad. Op sterke liturgische tijden hopen we dwarsverbindingen te maken met de kerk in de binnenstad.

We geloven in een kerk met een daadwerkelijk partnerschap tussen alle gelovige mannen en vrouwen. De leden van die gemeenschap hoeven het licht niet onder de korenmaat te zetten: een kerk waar iedereen volgens zijn eigen talenten en gaven bijdraagt, komt uiteindelijk de hele kerkgemeenschap ten goede.

Daarom vinden we het belangrijk dat de kerkgemeenschap, zowel in structuren, pastorale praktijk als in de dagelijkse omgang, alle medegelovigen kansen geeft om te groeien, hen uitnodigt om initiatieven te nemen en ondersteuning biedt om taken op te nemen.

In dit kerkbeeld past een openheid naar initiatieven die gegroeid zijn vanuit de basis.

De spanning tussen openheid en identiteit – dat verhaal is al heel oud en moet telkens opnieuw geoefend worden. De Lier wil zich inschrijven in die eeuwenoude traditie en uitdaging van eenheid in verscheidenheid.  In 2022 werd daarom binnen de stuurgroep ook een standpunt geformuleerd rond de lopende synodale oefening, dat je kunt vinden onder deze link.