Werking en medewerkers

Een aantal mensen die elkaar vonden in eenzelfde visie rond liturgie, gemeenschap en engagement, beslisten in het najaar van 2003 om te starten met dit initiatief. Ondertussen zetten steeds meer mensen zich in binnen De Lier op allerlei terreinen.

De coördinatie van De Lier ligt in handen van een stuurgroep. Die bestaat uit 10 geëngageerde leden van de gemeenschap, onder wie ook enkele voorgangers.

Deze kerngroep zorgt voor de praktische organisatie. Samen met de actieve betrokkenheid van de deelnemers garanderen zij de kwaliteit van de vieringen .

Elk jaar houden wij een open vergadering waaraan iedereen uit de gemeenschap kan deelnemen. Daar worden de thema’s voor het volgende werkjaar vastgelegd en worden ook de verschillende teams samengesteld die de vieringen voorbereiden.

Wie welke taken opneemt voor het huidige werkjaar vind je hier.