…in Vlaanderen

In Vlaanderen bestaan er nog initiatieven die vanuit de lokale gemeenschap van christenen gegroeid zijn. Hieronder vindt u enkele links en een korte beschrijving.

Succesverhalen in de kerk, Leo Fijen vindt ze ook in Vlaanderen

In ‘Succesverhalen in de kerk’ (Halewijn) struint Leo Fijen langs bloeiende geloofsgemeenschappen. De titel van dit verhaal deed ons denken aan de start van De Lier.

Liturgisch project Dominicus – Brugge

Het liturgisch project Dominicus is een samenwerking tussen de voormalige geloofsgemeenschap van de Kapel van de Zaligsprekingen (kapel van de paters Jezuïeten) en de Dominicanessen van Engelendale. De gemeenschap komt vanaf 8/1/2017 samen in Engelendale, Vlamingdam 34, 8000 Brugge. Meer info vind je hier.

Leerhuis en Liturgieprojecten (De Brug) – Lier

Leerhuis- & Liturgieprojecten Lier, beter bekend als ‘De Brug’, is binnen de kerkgemeenschap één van de initiatieven die zoeken naar vernieuwing van geloofstaal en liturgie. Elke zondag om 10u30 in de kapel van ‘De Brug’, Kapucijnenvest 16, te Lier (ingang blauwe poort).
www.leerhuisenliturgie.be

Dominicus – Gent

Wij zijn een liturgische beweging uit het Gentse, gegroeid uit de dominicaanse spiritualiteit en uit de studentenparochie. Al meer dan twintig jaar houden wij op zondagmorgen een levensnabije en maatschappijbetrokken viering. We vieren er elke zondag om 10u30 in de Maria Goretti-kerk aan de Blaisantvest 37 in Gent (tussen Tolhuisbrug en het nieuwe gerechtsgebouw, recht tegenover de parking van het Sint-Lucasziekenhuis).
www.dominicusgent.be

De Vleugel – Borgerhout

Een vrijplaats voor liturgie die ruimte en een klankbord biedt voor wie zoekt naar de kern van de dingen. Elke zaterdag om 18 uur in de Sint Anna-kerk, Goedendagstraat 46 in Borgerhout.
www.devleugel.be

Jebron – Aalst

Het is van levensbelang plekken te creëren waar je kan ervaren dat een andere wereld mogelijk schrijft Huub Oosterhuis. Jebron in Aalst wil zo een plek zijn. We vieren iedere zaterdagavond om 18:30. Plaats: de Begijnhofkerk, Begijnhof.
www.jebron.be

Evangelie Levensnabij

Deze West-Vlaamse werkgroep wil handen en voeten geven aan wat mensen boven zichzelf uittilt in kerk & samenleving en doet dat vanuit de joods-christelijke traditie. Ze verzorgt een driemaandelijkse Nieuwsbrief, zet Bijbelse leerhuizen op, is uitgever van het contactblad Partenia (over Jacques Gaillot) en organiseert een jaarlijkse Ontmoetingsdag.
www.evangelielevensnabij.be

De Bremstruik – Roeselare

De Bremstruik in Roeselare profileert zichzelf als onthaal-, vier- en leerhuis waar engagement en gemeenschap prioriteiten zijn.
www.debremstruik.be

Bezield Verband

Dit is een netwerk van christelijke gemeenschappen die nieuwe wegen zoeken voor kerkvernieuwing in Vlaanderen.
www.bezieldverband.be

Vrouwen-in-Zicht

Vrouwen-In-Zicht is een groep van geëngageerde vrouwen die de positie van de vrouw in de kerk wil belichten en bevorderen. www.vrouweninzicht.be