Zomervieringen

In de maanden juli en augustus worden de vieringen van De Lier in de kapel van het Minnewater onderbroken. Voor de belangstellenden en getrouwen blijven we samenkomen In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19 naast de Magdalenakerk.

Om de zomervieringen corona-proof te laten doorgaan, moeten nog een aantal maatregelen genomen worden en kunnen we dit jaar pas vanaf zondag 2 augustus starten. Dan komen we samen vanaf 10.15 uur en starten om 10.30 uur, naargelang het weer buiten in de tuin of binnen .

De lezingen zijn de lezingen van de zondag en we zingen uit het zangboek. Er hoeft niets voorbereid te worden.

Vorig  jaar waren we minstens elke zondag met een vijftiental mensen, ook dit jaar  ben je welkom!

Naar boven