Ik was in de gevangenis, …

“Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot mij gekomen” (Mt 25,36)

“Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet verloren gaan één mensenkind”  (Huub Oosterhuis)

Daarom wil De Lier het contact bevorderen binnen en buiten de muren van de gevangenis.  Dit kan op volgende manieren:

  • brieven schrijven naar een gedetineerde
  • vervoer van familieleden van gevangenen naar en van hun bezoek aan de gedetineerde (verzekering wordt voorzien)
  • zelf op bezoek gaan (meer dan 1/3 van de gevangenen krijgt geen bezoek!)
  • deelname aan het Kerstkoor in de gevangenis. Lees er hier meer over.

Wil je meer info, neem gerust  via mail contact op met Geertrui Verdonck

Je kan ook deelnemen aan een gespreksgroep van ‘Tralies uit de weg’. Meer informatie vind je op hun website.

Verder willen wij ook de reïntegratie van ex-gedetineerden bevorderen: sleutelfactoren zijn huisvesting en werk!

  • er is een zeer grote nood aan onderkomen voor ex-gedetineerden. Signaleren van huisvestingsmogelijkheden of anders ondersteunen van deze vraag is dus  welkom!
  • ook tewerkstelling is een groot probleem.  Vrijwilligerswerk komt echter ook in aanmerking want dit draagt bij aan een zinvolle tijdsinvulling hebben als ze vrij komen.
  • Ook als huisvesting en werk in orde komen is er maar garantie op succes als de ex-gedetineerden kunnen terugvallen/beroep doen op een netwerk van mensen die hen ondersteunen (praktische hulp maar ook gewoon op menselijk vlak , een simpele babbel af en toe maakt al verschil).

De Lier was ook al enkele keren aanwezig bij de uitvaart van een gedetineerde zonder familie of kennissen.  Oproepen hiervoor worden verspreid via onze nieuwsbrief, als je nog niet geabonneerd bent kun je je hier inschrijven.