Sociaal engagement

Heel wat leden van De Lier nemen een individueel engagement op buiten onze gemeenschap: via hun werk, als vrijwilligers in allerlei organisaties binnen en buiten de kerk.

Uit onze liturgische samenkomsten putten we ook kracht om als gemeenschap ons engagement in de wereld – dichtbij en veraf – verder op te nemen.

Na een geslaagde bijeenkomst op 12 oktober 2016, ging de toespraak op 5 februari 2017 over de vraag hoe we het sociaal engagement van De Lier verder vorm wilden geven. Met de suggesties en opmerkingen vanuit de gemeenschap ging de stuurgroep aan de slag met volgend resultaat.

Als Liergemeenschap willen we geen nieuw, eigen initiatief opzetten en dit omdat er al heel wat bestaat. We willen ons verder verbinden met bestaande initiatieven via een dubbel spoor van zowel vrijwillige inzet als financiële ondersteuning.

In afwachting van reguliere en structurele hulp kan financiële ondersteuning vanuit de gemeenschap drie vormen aannemen:

 1. dringende vragen, waarvoor we een beperkt fonds hebben. Met deze vragen kan je terecht bij Annemie Declercq. Bedoeling is dat snel wordt beslist over de hulpvraag, in de stuurgroep wordt dan achteraf geëvalueerd. Voor de financiering van het noodfonds doen we per jaar drie vooraf aangekondigde omhalingen.
 2. een renteloze lening via een rollend fonds waarmee mensen een financieel moeilijke periode kunnen overbruggen. Vragen hiervoor kunnen bezorgd worden aan Patrick Delanoeye, die verder verkent en dan in overleg met de stuurgroep beslist. Ook hier zullen we de werkwijze regelmatig evalueren.
 3. structureel door drie initiatieven verder te ondersteunen:
  • voor de werking van ’t Huizeke blijven we 20€/viering voorzien. Een beknopt overzicht van de werking van ‘t Huizeke kan je hier vinden.
  • In de vastenperiode is er een omhaling voor Broederlijk Delen
  • In de advent voorzien we een omhaling voor Welzijnszorg.

Noden voor al deze sporen in de Brugse regio kunnen altijd gesignaleerd worden aan Annemie Declercq, Patrick Delanoeye, de andere leden van de stuurgroep of via info@delier.be.

Daarnaast blijven we ook verbinden via vrijwillige inzet op verschillende terreinen:

 1. oudejaarsfeest voor alleenstaanden i.s.m. Bisdom Brugge-Dienst Diaconie- en de Vrijwilligerswerking van CAW Noord West-Vlaanderen
 2. ondersteunen van (ex-)gedetineerden
  • bevorderen van contact binnen en buiten de muren.
  • initiatieven die de reïntegratie van ex-gedetineerden bevorderen.
  • aanwezigheid bij de uitvaart van gedetineerden zonder familie of kennissen.
 3. engagement naar vluchtelingen via
  • de Facebookpagina ‘Huizen van Vrede Brugge‘ waar concrete noden en vragen van enkele Brugse organisaties snel gelinkt worden met aanbiedingen van vrijwilligers, materiaal, ondersteuning, aanbod van voorlopige huisvesting
  • deelname aan de ‘Praattafels’ ifv leren van Nederlands. De praattafel is geen les maar een ‘veilige’ oefenmogelijkheid Nederlands voor anderstaligen. Meer informatie vind je in deze flyer of via praattafelbrugge@gmail.com.

Om de drie maanden wordt er in de vieringen en in de nieuwsbrief over de evolutie van deze acties naar de gemeenschap gecommuniceerd.