…in Nederland

Ook in Nederland zijn er initiatieven waarmee we ons verwant voelen. Hieronder vindt u enkele links en een korte beschrijving.

Stichting Leerhuis en Liturgie – Amsterdam (NL)

Deze Amsterdamse stichting heeft als doel de studie van de Bijbel en van de joods-christelijke traditie te bevorderen, het ontwikkelen van nieuwe liturgische modellen, teksten en liederen, en daarmee bij te dragen aan politiek-maatschappelijke bewustwording, bestaansverheldering en bemoediging van binnen- en buitenkerkelijke groeperingen en personen. Vele vernieuwende liturgische projecten in Nederland en België vernoemen de eraan verbonden Studentenekklesia waar Huub Oosterhuis werkzaam is als grote inspiratiebron.
www.leerhuisenliturgie.nl

De Bezieling (NL)

Deze publieksite over hedendaags leven en christelijk geloven is de opvolger van rk-kerkplein.org. Debezieling.nl vertrekt vanuit hedendaagse vragen, gaat te rade bij de christelijke traditie om vervolgens weer terug te keren bij het leven van alledag. Met inspiratie, ideeën en handelingsperspectieven. Achter debezieling.nl staat de overtuiging dat de christelijke traditie een spannende vindplaats is voor wie op zoek gaat naar de essentie van het bestaan.
www.debezieling.nl

De Ekklesia Breda (NL)

komt elke eerste zondag van de maand om 10.30 uur samen in De Waalse kerk, Catharinastraat 83b Breda, spreekt en zingt een eigentijdse en tegelijk in de Bijbel gewortelde geloofstaal, en viert maaltijd: het breken van het brood en delen van de wijn in de hoop ‘dat er een nieuwe wereld komen zal, waar brood en recht en waardigheid en liefde is voor al wat leeft’ (H.Oosterhuis).
www.ekklesiabreda.nl