Vieringen van de lopende cyclus

Zondagen 15 & 22 mei: De wijsheid van de tweede levenshelft.

In zijn boek ‘Eindelijk volwassen- De wijsheid van de tweede levenshelft‘ dat het uitgangspunt vormt voor deze cyclus stelt Frits De Lange: ‘Iedereen wil graag oud worden, maar niemand wil het zijn.’ Er bestaan op dit moment immers geen aantrekkelijke en inspirerende beelden voor de tweede levenshelft.
In het maatschappelijke beeld van ouder worden domineren twee discoursen, “het ene onmogelijk, het andere onwerkelijk”: enerzijds het optimistische ideaal van de eeuwige jeugd, dat leeftijd herleidt tot een verwaarloosbare bijkomstigheid, anderzijds het benauwende verhaal van gegarandeerde ellende, aftakeling en verlies. Beiden rusten op dezelfde basisovertuiging: goed oud worden is “niet” oud worden. 
Frits De Lange biedt Wijsheid aan als een mogelijk alternatief: een aantrekkelijk en inspirerend script voor de tweede levenshelft.

15 mei 2022: Schipperen – de marges van de zelfsturing (Psalm 90)

22 mei 2022: Generativiteit “leer ze aan je kinderen, herhaal ze (…) (Psalm 71)


Naar boven