Vieringen van de lopende cyclus

JANUARI 2022

Zondag 2 januari: Epifanie (Drie koningen) – Mt 2,1-12
Zondag 9 januari: Doop van de Heer – Lc 3,15-16.21-22

Zondagen 16, 23 en 30 januari: Christendom als way of life

Christianity is a lifestyle – a way of being in the world that is simple, non-violent, shared, and loving. However, we made it into an established “religion” (and all that goes with that) and avoided the lifestyle change itself. One could be warlike, greedy, racist, selfish, and vain in most of Christian history, and still believe that Jesus is one’s “personal Lord  and Savior” . . . The world has no time for such silliness anymore. The suffering on Earth is too great.
(Richard Rohr)

Vertaling:
Het christendom is een levensstijl – een manier van in de wereld staan die eenvoudig, geweldloos, gemeenschappelijk/delend en liefdevol is. Wij hebben er echter een gevestigde “godsdienst/religie” van gemaakt (met alles wat daarbij hoort) en zijn de verandering van levensstijl zelf uit de weg gegaan. Men kon oorlogszuchtig, hebzuchtig, racistisch, egoïstisch en ijdel zijn in het grootste deel van de christelijke geschiedenis, en toch geloven dat Jezus iemands “persoonlijke Heer en Redder” is…. De wereld heeft geen tijd meer voor zulke dwaasheden. Het lijden op aarde is te groot.


Naar boven