Vieringen van de lopende cyclus

Cyclus over het boek Openbaring (Apocalys)

Het boek Openbaring gaat  in wezen over een strijd, die ieder mens met zichzelf en met haar of zijn wereld heeft te voeren: de strijd tussen goed en kwaad, tussen integriteit en corruptie, tussen onkreukbaarheid en ongerechtigheid. Het boek heeft dan ook niets te maken met een eindtijd (in de zin van: einde der tijden), noch met een toekomst of een ondergang der wereld. Het boek gaat over hier en nu, over de wereld onder onze handen en dus ook onder de handen van degenen die het boek eind eerste eeuw hebben geschreven.

Die wereld werd en wordt gekenmerkt door de eeuwige strijd tussen goed en kwaad, tussen onmacht en macht, tussen recht en onrecht. In die strijd kiest het boek van het begin tot het einde partij, telkens op een andere manier. Het ziet die strijd onophoudelijk en op alle niveaus geschieden, en het wijst als een waarachtig geloofsboek wie die strijd winnen zal. Openbaring is gekenschetst als een troostboek voor de gemeente van toen; het is dit onverminderd voor de gemeente van nu.

(uit: Jan Nieuwenhuis “Preken over openbaring’)

4 zondagen lang gaan we aan de slag met dit boek
– 1 december: Dagboek van het Rijk Gods
– 8 december: Machten van het kwade
– 15 december: Machten van het Goede
– 22 december: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Naar boven