Vieringen van de lopende cyclus

VERGEVING en VERZOENING      (4, 11 en 18 juni 2023) 

In het Oude Testament, maar vooral in het Nieuwe Testament wordt er regelmatig beroep gedaan op vergeving en verzoening. Ze maken zonder enige twijfel integraal deel uit van de Christelijke boodschap.

In deze cyclus willen we ons hierin wat verder verdiepen. Wat zeggen de teksten en wat betekent het voor ons? Vergeving en verzoening zijn verre van evident. We worstelen ermee.
Is dit omdat we opgevoed zijn in de “zand erover- mentaliteit omwille van de lieve vrede”? Kunnen we het op een andere manier benaderen? Wat is “vergeven” eigenlijk? Kan het ook een “gave” zijn aan onszelf?

Een moeilijk thema?
Misschien, maar geen nood, de zomer lonkt en daar is de vakantie.

Naar boven