Vieringen van de lopende cyclus

Een nieuw tijdperk voor de Kerk   (7 – 14 – 21 april 2024)

Als we vandaag over de Kerk horen of er zelf over spreken, is het met gemengde gevoelens, zij het vooral ontmoediging en schaamte.
De huidige crisis kan een tweesprong zijn en ons de kans bieden de gave van het geloof te ontvouwen om dragers van hoop te zijn.

We gaan te rade bij de theoloog Tomás Halík die een boek schreef over de Kerk, De namiddag van het christendom, met als ondertitel Op weg naar een nieuw tijdperk.

We verkennen hoe we kunnen getuigen van een gemeenschap als leerschool van het leven (7 april), als pelgrimerend volk van God (14 april) en als “veldhospitaal”, plaats van ontmoeting en gesprek (21 april).

De zoektocht naar God, naar het essentiële in alle situaties, bevrijdt ons van ons gesloten ‘ik’ en omvormt ons tot dienstbaar teken van hoop voor onze tijd.