Vieringen van de lopende cyclus

SEPTEMBER

In de maand september volgen wij voor de zondagsvieringen de lezingen van het leesrooster van de liturgische volkskalender.

Naar boven