Nieuws van De Lier

Weer zin in ecologie

De laatste tijd verzuipen we in verontrustende berichtgeving over het klimaat. Kan het wat optimistischer? Is er dan geen hoop meer voor onze planeet?

Volgens economist en filosoof Hendrik Opdebeeck moet de mens loskomen van de eenzijdige rationaliteit. ““We kunnen wegen vinden naar een betere omgang met onze planeet”, vertelt Opdebeeck.

Tijdens drie interactieve avondlezingen op basis van zijn nieuwe boek “Zingeving in ecologie” reflecteren we over onze relatie met de natuur. Door hoop en mildheid opnieuw centraal te stellen, overstijgen we de pure rationaliteit. De mens beschouwt zich opnieuw als deel van de natuur, een nieuw humanisme.

Elke avond bestaat uit verschillende elementen:
– een filmfragment
– een inleiding door Hendrik Opdebeeck
– twee getuigenissen
– verrassende denk- en doemomenten
– muzikale intermezzo’s
– tijd voor ontmoeting en netwerking.

Dinsdag 17 maart 2020, 19.00 uur tot 21.15 uur:  ‘Meer dan alleen rationaliteit vereist’
Handelen we wel nog menselijk door eenzijdig rationeel om te gaan met de natuur?  Wat met onze gevoelens en empathie?

Dinsdag 24 maart 2020, 19.00 uur tot 21.15 uur:   ‘Waar halen we de nodige drive?’
Wat kan ons motiveren om opnieuw voeling te krijgen met mildheid en liefde voor de natuur?

Dinsdag 31 maart 2020, 19.00 uur tot 21.15 uur:   ‘Hoop ondanks alles’
Mildheid, matigheid en hoop als bron van ecologische zingeving.

Interesse? Meer info en inschrijven via www.yot.be/klimaat.
Elke avond is gratis en kan apart gevolgd worden.

Deze workshops vinden plaats op in de Magdalenakerk, Schaarstraat, Brugge.

Infoavond: mogelijkheden en moeilijkheden bij de aanvraag voor een sociale woning

Dinsdag 21 maart 2017 om 19 uur gaat  een infoavond door in samenwerking met de Brugse verenigingen met mensen in armoede.
Thema: mogelijkheden en moeilijkheden bij de aanvraag voor een sociale woning.
Spreker is Luc De Smedt, verantwoordelijke van de sociale huisvestingsmaatschappij.

Iedereen is welkom in buurthuis “Van Volden”, Joris Dumeryplein 1 (Boeveriestraat), Brugge.

De toegang is gratis.

 

Naar boven