Vieringencyclus 40 Dagentijd – Vertrouwen


Evenementgegevens

Dit evenement eindigde op 26 maart 2023


VASTENCYCLUS 2023 – VERTROUWEN

26 febr.      De strijd vanuit een gegrond vertrouwen
5 maart      Genade als boost van vertrouwen
12 maart    Wantrouwen overstijgen
19 maart    Vertrouwen opent alternatieven
26 maart    Vertrouwen voorbij het onwaarschijnlijke

 

Op weg naar Pasen, 40 dagen lang.

Het zal tijd en inzicht vragen, maar we zullen vasthouden aan de hoop die ons inspireert om samen de weg van solidariteit te gaan. De missie: het wantrouwen doorbreken. Het streefdoel: de nodige 25 % mensen vinden/motiveren om de maatschappij in beweging te brengen.

Alternatieven openen zich immers voorbij alle obstakels als we samen strijden vanuit een gegrond vertrouwen om gerechtigheid en liefde het laatste woord te geven.

Om die tocht te gaan hebben we nieuwe, levenscheppende geestesadem nodig. We zullen  die vinden in de lezingen, de gebeden, de getuigenissen, in het naar elkaar luisteren en nabij zijn.

Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.” (Jes. 43,19)