Viering met klapstoel

Af en toe wordt de toespraak in onze vieringen vervangen door een Klapstoelgesprek. Dan laten wij iemand uit onze gemeenschap vertellen over zijn/haar job en hoe hij daar wel – of misschien nét niet – gestalte kan geven aan wat hem/haar drijft op spiritueel vlak.

Op 29 oktober neemt Rik Cloet plaats in de klapstoel.  Rik is priester-leraar in St Rembert Torhout en voorganger in de Lier. Hij getuigt over zijn keuze om priester te worden, zijn sociale engagementen en ook over wat de Lier voor hem betekent…

Komt dat horen!