HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 28/3/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (7 bladzijden) + het lang evangelie (10 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

KAARS – GEDACHTENIS

We ontsteken een kaars en gedenken onze lieve doden.

————–

WIJDING VAN DE PALM – KRUISTEKEN
‘Gloria laus et honor tibi sit’ – Ensemble devotio moderna, klooster Medingen – vertaling priorij Thabor


We starten met deze traditionele hymne uit de lang vervlogen tijden van de Palmprocessies…

Gloria, laus et honor, tibi sit,
Rex Christe clementis[sime]:

Cui puerile decus
prompsit Hosanna pium.

Israel es tu Rex,
Davidis et inclita proles:
Nomine qui in Domini,
Rex benedicte, venis.

Coetus in excelsis
te laudat caelicus omnis,
Et mortalis homo,
et cuncta creata simul.

Plebs Hebraea tibi
cum palmis obvia venit:

Cum prece, voto, hymnis,
adsumus ecce tibi.

Hi tibi passuro
solvebant munia laudis:

Nos tibi regnanti

pangimus ecce melos.

Hi placuere tibi,
placeat devotio nostra:

Rex bone, Rex clemens,
cui bona cuncta placent.

Heerlijkheid, lof en eer zij U,
Koning Christus vol erbarmen,

U zong de kinderschaar
een vroom Hosanna toe.

Vorst van Israël zijt Gij,
Davids roemrijke Zoon.
Gezegende Koning,
die komt in de Naam des Heren.

Al de hemelse scharen
loven U in den hoge.
Ook de sterfelijke mens
samen met alle schepsels.

Het Hebreeuwse volk
kwam U met palmtakken tegemoet.
Zie, wij staan voor U
met gebeden en gezangen.

Aan de vooravond van uw lijden
brachten zij U de verschuldigde eer.
Zie, wij zingen U als onze Koning
een loflied toe.

Zij hebben U behaagd,
moge onze godsvrucht U behagen:
Goede Koning, vol erbarming,
aan wie alle goeds behaagt.

Ook in het thuiszitten, kunnen we – apart én samen – de zegen over de palm en onszelf vragen:

Heer, vandaag worden de palmtakken gewijd. Zend Uw zegen uit over de takjes en laat die zegen ook neerkomen over onze huizen. Mogen onze gezinnen, onze vriendenkring, onze gemeenschap, onze wereld plaatsen worden waar mensen thuis mogen komen, plaatsen waar ze hun voeten op vaste grond kunnen zetten. Laat de groene palmtakjes Uw belofte zijn op een betere toekomst. Wees voor ons een oase, een groene plek van hoop, een veilige zekerheid. Dit vragen wij U, gij die zijt Vader, Zoon en H. Geest +Een woordje van Patrick Perquy…

Misschien kan de duiding van de palmtakjes van zijn “magische” kracht gezuiverd worden. Laten we afspreken dat de ruimtes, waar een kruisbeeld met palmtakje hangt, een ruimte wordt waar het zondebokmechanisme geen kans krijgt. Niet in het gezin, waar gemakkelijk één van de kinderen de schuld krijgt van iets dat misloopt. Een klas waar een leerling in de neus zit van een leerkracht of van de meerderheid. Een rechtbank waar geen recht gesproken wordt… (Bijdrage 20/04/2014)

————–

OPENINGSGEBED – Psalm 122 (deel 1)

Verheugd was ik toen ik hoorde:
‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’
verheugd ben ik, nu onze voeten staan
binnen je poorten, Jeruzalem.

Jeruzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen.
Daar komen de stammen samen,
de stammen van de HEER,

om Israëls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.
Daar zetelt het gerecht,
daar troont het huis van David.

————–

STILTE

————–

WOORDDIENST

————–


LEZING: Mc 14,1-15,47

Traditioneel wordt op Palmzondag het “lang evangelie” gelezen. U vindt de tekst in dialoogvorm via deze link. Wie kiest voor een eerder meditatieve uitbeelding van het passieverhaal in twee keer 7 “emoties”, kan volgende video’s bekijken. (Twee delen van 14’ – de beelden bewegen bijzonder traag).

————–

LIED – Negentwintig namen voor Jezus van Nazaret
‘Negenentwintig namen’ – Antoine Oomen – liedboek 463

Naaste.
Vreemde.
Jood.
Zaad.
Boom aan de bron.
Bruidegom.
Weg.
Droom van een mens.
Deur open.
Hoeksteen.
Sleutel.
Leeuw van Juda.
Lam.
Gerechte.
Herder.

Parel.
Twijgje.
Vis.
Brood.
Woord.
Wijnstok.
Zoon van.
God.
Knecht.
Stromen levend water.
Morgenster.
Koploper.
Enige.
Onzegbaar gezegde.

————–

TAFELDIENST

————–


UITSPREKEN VAN VREUGDE EN VERDRIET

Laten we vreugde en verdriet uit de afgelopen tijd in de ogen zien, uitspreken en delen òver de afzondering heen.

————–

TAFELGEBED
‘Niemand heeft u ooit gezien’ – Antoine Oomen – liedboek 648


Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.
Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt,
Jezus, kind uit Nazaret.
Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons, dat wij U doen.
Licht ons op, dat wij U zien.
Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind.
Brood voor ieder kind van mensen.
Vrede en een nieuwe wereld.
En de dood zal niet meer zijn.

————–

ONZE VADER – VREDESWENS – NUTTIGEN VAN BROOD EN WIJN

————–

VOORBEDEN
‘Roep onze namen’ – Tom Löwenthal – liedboek 566


Roep onze namen,
dat wij U horen,
dat wij weer ademen,
dat wij U leven.

————–

SLOTGEBED: Psalm 122 (deel 2) – ZEGEN – KRUISTEKEN

Vraag om vrede voor Jeruzalem:
Dat rust hebben wie van je houden,
dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.

Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’
Om het huis van de HEER, onze God,
wens ik je al het goede.

Moge de vrede van een nieuw Jeruzalem ons in de komende Goede Week begeleiden. Dat vragen wij aan hem die is Vader, Zoon en H. Geest+

————–

SLOTLIED
‘Ga’ – tekst: Herman Verbeek – muziek: Wannes Vanderhoeven – koor De Colores


Ga
tot de einden der aarde
tot het uiterste
daar zal liefde zijn:
ga!

————–

Met dank aan

  • Kevin Mouton voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–