HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 24/1/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (7 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

MEIN GOTT, WIE LANG, ACH LANGE (cantate voor de 2e zondag na Driekoningen)

Du mußt glauben, du mußt hoffen,

du mußt Gott gelassen sein!


Jesus weiß die rechten Stunden,

dich mit Hülfe zu erfreun.

Wenn die trübe Zeit verschwunden,

steht sein ganzes Herz dir offen.

Je moet geloven, je moet hopen,

je moet God zijn gang laten gaan!

Jezus kent de juiste tijd


waarop hij je met zijn hulp zal verblijden.
Als de droeve tijd is verdwenen,


staat zijn hele hart voor je open.

————–

KAARS EN KRUISTEKEN

Mogen we ons in deze viering geroepen voelen door Hem die is Vader, Zoon en H. Geest +

————–

LIED


Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

————–

OPENINGSGEBED – Psalm 29 (H. Oosterhuis)

Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.

Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.

————–

STILTE

————–

LIED


Als Gij bestaat, bewerk ons dan,
herschep ons hart en ons verstand
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam.

————–

LEZING: Marcus 1,14-20

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.”

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andrea, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: “Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.” Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

————–

COMMENTAAR

Op de website van het Bijbelhuis Zevenkerken, vind je een commentaar bij de zondagslezingen van de hand van Jean Bastiaens. Klik hier.

————–

LIED (herbeluister)


Als Gij bestaat, bewerk ons dan,
herschep ons hart en ons verstand
dat wij ontvankelijk worden voor uw Naam.

————–

UITSPREKEN VAN VREUGDE EN VERDRIET

————–

TAFELGEBED


Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.

Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt,
Jezus, kind uit Nazaret.

Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons, dat wij U doen.
Licht ons op, dat wij U zien.

Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind.

Brood voor ieder kind van mensen.
Vrede en een nieuwe wereld.
En de dood zal niet meer zijn.

————–

ONZE VADER – VREDESWENS – ETEN VAN HET BROOD

————–

VOORBEDEN


Roep onze namen
dat wij u horen
dat wij weer ademen
dat wij u leven.

————–

SLOTGEBED – ZEGEN – KRUISTEKEN
Psalm 27 (H. Oosterhuis)

Hoor je mijn stem wel?
Ja, jij, je hoort me wel.
Ik hoor jou ook, in mijn hart
hoor ik jouw antwoord.
Zoek mijn aangezicht, zeg je.

Verberg je dan nooit meer voor mij.

O als ik toch niet overtuigd was
dat ik jouw licht en bevrijding zal zien
nog in mijn levensdagen,
hoe moest ik dan verder gaan?

Ik wacht af
mijn hart kan jou aan.

Moge de Heer ons in deze verwachting zegenen: Vader, Zoon en H. Geest +

————–

SLOTLIED


De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen.
Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt,
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

————–

Met dank aan

  • Kevin Mouton en Annemie Schreel voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–