HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 20/9/2020

Vanaf september keert De Lier terug naar de vaste stek in het WZC Minnewater en naar het gewone startuur: 10.30u. De lezing wordt opnieuw gevolgd door een overweging.

Wie de vieringen live wil bijwonen vind verdere informatie op deze aparte webpagina. Wie niet aanwezig kan zijn, kan gebruik maken van de teksten en liederen van de zomervieringen om thuis te vieren. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (7 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

—————–

Naar U sta ik op in de morgen
ik zoek Uw Aangezicht
ik vind U in mezelf
en in de medemens

Moge wat wij verbinden op de wereld verbonden zijn bij Hem die we noemen Vader, Zoon en H. Geest +

—————–

LIED


Alles wacht op U vol hoop.
Alle levenden vragen U om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen –
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

—————–

OPENINGSGEBED – Psalm 145,14-18

Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt hij op.
Allen zien hoopvol naar U uit,
U geeft voedsel, op de juiste tijd.
Gul is uw hand geopend,
U vervult het verlangen van alles wat leeft.

Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet,
zijn schepselen blijft hij trouw.
Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen.

—————–

STILTEMOMENT

—————–

LEZING – Twee wegen (Jes 55,6-9)

Wie de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst van Jesaja 55 wil beluisteren, kan klikken op deze link. Je vindt ons fragment op: 0’54’’-1’28’’.

Zoekt de HEER nu hij zich laat vinden;
roept hem nu hij nabij is.

De kwade verlate zijn weg,
en de man van onrecht zijn gedachten;
hij kere terug naar de HEER en die erbarmt zich over hem
en naar onze G*d, want die vergeeft veelvuldig.

Want niet zijn mijn gedachten uw gedachten,
en niet uw wegen mijn wegen –
uitspraak van de HEER.

Want hoger zijn de hemelen dan de aarde;
evenzo hoger zijn mijn wegen dan uw wegen,
en mijn gedachten dan uw gedachten.


Op de website van Bijbel in 1000 seconden, vind je elementen ter overweging bij deze lezing (klik hier).

—————–

LIED


Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige G*d, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

Eeuwige G*d, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

Want wat de hemel is voor de aarde,
dat is uw liefde voor hen die geloven.

Geef ons vandaag een teken van liefde.

Gij, de vergeving van alle zonden,
recht en gerechtigheid voor deze wereld.

Gij, de vergeving van alle zonden,
geef ons vandaag een teken van liefde.

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij uw mensen zijn, Gij, onze G*d.

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige G*d, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde

—————–

TAFELGEBED


Zoudt gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg.

Gezegend Gij
die eeuwig hier nu zijt.
Jezus uw gerechte indachtig
delen wij dit brood en deze beker

sacrament van hoop
dat niets onmogelijk is bij u
en zingen om een nieuwe aarde.

Doe mij gaan op uw weg.
Zend uw licht en uw trouw.
Zoudt gij ooit mij beschamen?
Amen. Kome wat komt.

—————–

ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

—————–

VREDESWENS


De vrede met jou en je huisgenoten – verbonden met de gemeenschap van De Lier en alle mensen waar ook ter wereld.

—————–

VOORBEDEN


Roep onze namen, dat wij weer horen,
dat wij weer ademen, dat wij u leven.

—————–

SLOTGEBED – (Noor Inayat Khan)

Hoe kan ik U danken voor Uw goedheid,
Uw genade en barmhartigheid?

Wat hebt Gij voor mij gedaan,
Toen Ge mij in eenzaamheid zag gaan,
Zwervend door de wildernis
Van de nachtelijke duisternis?

Nadat al het goede in mij was gesmoord,
Zijt gij gekomen met Uw woord.

Toen ik voor de boze was gezwicht,
Zijt Gij gekomen met Uw Licht.

Gans bevroren door hardvochtigheid,
Zocht ik naar Uw Mededogendheid.
Toen hebt Gij mijn zielekreet beantwoord,
Met Uw liefde mijn gebed verhoord.

Moge de Heer van liefde onze gebeden verhoren. Dat hij ons daartoe zegene, Vader, Zoon en H. Geest +

—————–

LIED


Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn –
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren.

Wij, tussen moed en wanhoop. Waarom weten
wij wel wat leven is maar leven niet?
Soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten.

Verlangen, pijn van onbekende duur:
turen de verte in, niet kunnen laten
een stad te zien, een tuin, doorschijnend water –
dan valt de nacht over het middaguur.

Maar voorgevoel van liefde duurt het langst,
heugenis aan het woord in den beginne,
licht – ongebroken val het bij ons binnen.
Even zijn wij ontkomen aan de angst.

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn –
wij zouden niet meer vluchten voor de pijn
en voor de grootste liefde niet vervaren.

—————–

Met dank aan

  • Lut Cauberghs, Kevin Mouton, Alex Kinnet en Andre Nuytemans, het team dat instaat voor de organisatie van de nazomervieringen
  • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
  • Sabine Vanquaethem voor de algemene coördinatie
  • Patrick Delanoeye voor de website

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

Het ga je goed… en tot volgende week!

—————–