HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 2/8/2020

Ook de zomervieringen vinden dit jaar plaats in corona-tijden. Wie de vieringen live wil bijwonen vind verdere informatie op deze aparte webpagina. Wie niet aanwezig kan zijn, kan gebruik maken van de teksten en liederen van de zomervieringen om thuis te vieren. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

 • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
 • Hoe gebruik ik dit?
  • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
  • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (4 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

—————–

OPENINGSLIED


Dit ene weten wij
en aan dit één
houden wij ons vast
in de duistere uren:
er is een woord
dat eeuwiglijk zal duren
en wie ’t verstaat
die is niet meer alleen.

—————–

GEBED Psalm 122 (passim)

Verheugd was ik toen ik hoorde:
“We gaan naar het huis van JHWH”,
verheugd ben ik, nu onze voeten staan
binnen je poorten, Jeruzalem.

Om mijn verwanten en vrienden
zeg ik: “Vrede zij in jou.”
Om het huis van JHWH, onze G*d,
wens ik je al het goede.

—————–

LEZING – Jesaja 55, 1-3

Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.

—————–

LIED


Deze woorden aan jou opgedragen
hier en heden prent ze in je hart,
berg ze in het binnenst van je ziel,
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze,
thuis en onderweg, waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat
deze woorden aan jou toevertrouwd.
Bind ze als een teken aan je hand,
draag ze om je voorhoofd als een snoer
ter gedachtenis, vlak op je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur,
schrijf ze in de palmen van je hand.
Dat vermeerderen je levensdagen
en de jaren van je zoons en dochters.
Dat je bloeien zult en niet verwelken,
bomen aan de bron. Hoor Israël.

—————–

LIED


G*d weet komt het goed,
een rechtvaardige wereld
waar niet de dood heerst.

—————–

GEBED – Psalm 128

Gelukkig ieder die ontzag heeft voor JHWH
en de weg gaat die hij wijst:
je zult eten wat je werk opbrengt,
geluk en voorspoed vallen je toe,

je vrouw als een vruchtbare wijnstok
in het midden van je huis,
je kinderen als jonge olijfbomen
in een kring om je tafel.

Ja, zo wordt gezegend
de man die ontzag heeft voor JHWH.
Ontvang de zegen van JHWH uit Sion,

verheug je in de voorspoed van Jeruzalem,
alle dagen van je leven,
en verheug je in de kinderen van je kinderen.
Vrede over Israël!

—————–

LIED


Dat wij niet slapen, daglichtbewoners –
Dat wij ons houden, nuchter van liefde.
Reik ons uw beker, water dat dorstig maakt,
Woorden die horen doen. Reik ons uw hand.

Kome wat komt, maar laat het om Jou zijn,
Dat wij het uithouden En niet om niemand
Dat wij de beker drinken tot de bodem
Dat wij dit leven leven tot de dood.

—————–

Met dank aan

 • Lut Cauberghs, Kevin Mouton, Alex Kinnet en Andre Nuytemans, het team dat instaat voor de organisatie van de zomervieringen
 • Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning
 • YOT voor het gebruik van de Nieuwe Pastorie
 • Sabine Vanquaethem voor de algemene coördinatie
 • Patrick Delanoeye voor de website

Het ga je goed… en tot volgende week!

—————–