HUISLITURGIE IN CORONA-TIJDEN – 11/4/2021

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op zondag om 10u30 of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Een kleine waarschuwing vooraf: zet je volumeknop in het begin niet te luid om niet verrast te worden!
  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die je hieronder vindt. De muziek staat op de juiste plaats waar je hem nodig hebt.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (8 bladzijden). Er staat aangegeven waar welke muziek wordt gebruikt (zie hieronder).

————–

INTRO
Muzikale ondersteuning ‘Regina Caeli’ (Palestrina)


In de paastijd wordt het Angelus-gebed – waarvan we de discrete klokslagen ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds nog net horen door het geraas van het verkeer en onze drukte heen – vervangen door het Regina Caeli, een eenvoudige, vrolijke “hoera”-uitroep voor het goede dat het kwade (altijd weer) overwint.

Regina coeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia,

Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Koningin van de hemel, verheug u, alleluia
Omdat degene die u waard was te dragen, alleluia,
Verrezen is, zoals hij gezegd had, alleluia,
Bid voor ons tot God, alleluia.

————–

KAARS – KRUISTEKEN – GEDACHTENIS

We lichten een kaars in verbondenheid met alle levenden en allen die we hebben moeten loslaten. Dat zij àllen mogen leven onder de Naam van hij die is Vader, Zoon en H. Geest +

————–

LIED
Muzikale ondersteuning ‘Altijd aanwezige’ – tekst S. Huisman – muziek T. Löwenthal – liedmap 3


Altijd aanwezige cirkel en kern van mijn leven
jij trekt aan en omhult.
Ruimte van liefde nodig mij uit om binnen te gaan.

————–

OPENINGSGEBED – naar H. Oosterhuis. Halverwege p 77

Hij jaagt ze weg,
de vogelvangers met hun strikken.
Hij stopt je onder zijn vleugels,
dat je daar veilig zit,
zijn wieken zijn schild en betrouwen.

De nacht valt, met haar spoken
– wees niet bang –
nieuwe morgen, weer een dag,
er wordt op je geschoten
– wees niet bang –
koorts gloeit aan in de middag,
pest waart rond in het donker,
– wees niet bang.

————–

STILTE

————–

LIED
Muzikale ondersteuning ‘Deze woorden’ – Tom Löwenthal – liedboek 516


Deze woorden aan jou opgedragen
hier en heden prent ze in je hart,
berg ze in het binnenst van je ziel,
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze,
thuis en onderweg, waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat
deze woorden aan jou toevertrouwd.

Bind ze als een teken aan je hand,
draag ze om je voorhoofd als een snoer
ter gedachtenis, vlak op je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur,
schrijf ze in de palmen van je hand.
Dat vermeerderen je levensdagen
en de jaren van je zoons en dochters.
Dat je bloeien zult en niet verwelken,
bomen aan de bron. Hoor Israël.

————–

LEZING – UITWISSELING– Joh 20, 19-31

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.(Andrea del Verrocchio. Incredulità di San Tommaso, Orsanmichele, Firenze)Persoonlijke overweging

Dit standbeeld van de “Ongelovigheid van Sint Tomas” werd in de vijftiende eeuw besteld door de Florentijnse Handelsrechtbank. Voor een rechtbank is het vanzelfsprekend dat “tastbaar bewijs” doorslaggevend is bij de beoordeling van een juridisch geschil.

Mij valt het contrast op tussen ons doorgaans negatief oordeel over een (spreekwoordelijk geworden) “ongelovige Tomas” en de keuze voor dit personage als patroon en na te volgen voorbeeld. Een aanleiding om eens na te denken (zonder ons schuldig te voelen) over het beeld dat wij hebben van Tomas, van de mens en van de maatschappij…

————–

DELEN EN OPDRAGEN VAN VREUGDE EN VERDRIET

Delen en opdragen van vreugde en verdriet is niet het vage aanvoelen van een vreugdegloed of een onbestembare pijn, maar het omschrijven, benoemen, luidop uitspreken van het goede dat ons en de wereld overkomen is, en tevens van het pijnlijke dat op onze weg kwam en waarmee we aan de slag moeten. En dit alles, ondanks de afstand, gedeeld weten met elkaar en opdragen – vreugde en verdriet – aan de Heer.

————–

TAFELGEBED
Muzikale ondersteuning ‘Niemand heeft u ooit gezien’ – Antoine Oomen – liedboek 648


Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.

Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt,
Jezus, kind uit Nazaret.

Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons, dat wij u doen.
Licht ons op, dat wij U zien.

Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind,

brood voor ieder kind van mensen,
vrede en een nieuwe wereld.
En de dood zal niet meer zijn.

————–

ONZE VADER

————–

VREDESWENS
Muzikale ondersteuning ‘Gij levende eerste en laatste’ – Antoine Oomen – liedboek 235


Gij levende eerste en laatste
moeder vader God onspreekbaar
boven onze woorden uit;
zegen uw mensen die hier nu zijn
en al uw mensen waar ook ter wereld
doe lichten over ons uw Aangezicht
en geef ons vrede.

————–

NUTTIGEN VAN BROOD EN WIJN

————–

VOORBEDEN
Muzikale ondersteuning ‘Keer u om’ – Antoine Oomen – liedboek 214


Keer u om naar ons toe
keer ons toe naar elkaar

————–

SLOTGEBED (Psalm 118) – ZEGEN – KRUISTEKEN

Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’
En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.

Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?

Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

Hoor, gejubel om de overwinning
in de tenten van de rechtvaardigen:

de rechterhand van de HEER doet machtige daden,
de rechterhand van de HEER verheft mij.

Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.

Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen.

Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.

De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht.
Vier feest en ga met groene twijgen
tot aan de horens van het altaar.

Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

Dat wij vreugdevol mogen vertrouwen op de goedheid en de zegen van Hem die wij noemen Vader, Zoon en H. Geest +

————–

SLOTLIED
Muzikale ondersteuning ‘Lied van weg en omweg’ – Antoine Oomen – liedboek 178


Die mij getrokken uit de schoot,
Mij mens genoemd hebt en geëigend,
Mijn ogen wende aan het licht,

Mijn voeten zette dat ik stond,
Mij hebt doen weten dat ik gaan kon,
Dat ik zou komen waar Gij zijt.

Die als ik neerzit aan de kant
Van weg en omweg, moe en dorstig,
Mij overschaduwt met uw Naam.

Die toen ik neerlag in het stof
Mij hebt omgeven met uw duister
Dat geen gedierte mij verslond.

Die ongezien mij trekt tot U,
U zal ik ongezien vertrouwen
Laat mij niet over aan mijzelf.

————–

Met dank aan

  • Kevin Mouton voor deze huisliturgie
  • Lieve Boone en Lut Cauberghs voor de muzikale ondersteuning
  • Patrick Delanoeye voor de website

————–

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige viering(en).

————–