Huisliturgie in Corona-tijden – 10/4/2020

Nav de corona-maatregelen kan de gemeenschap tijdelijk niet meer samen komen in de vertrouwde Minnewaterkapel. Er werd beslist om over te stappen naar een huisliturgie. Elke abonnee op de nieuwsbrief krijgt de link doorgestuurd met de teksten en de muziek voor de volgende viering.

Op Goede Vrijdag om 15u of op een ander moment dat je past kan wie wil van thuis uit met deze insteek aan de slag, in de wetenschap dat de rest van de gemeenschap met haar of hem verbonden is.

Praktisch:

  • Hoe gebruik ik dit?
    • je kunt op de tablet of de PC scrollen door de tekst die onder de foto staat.
    • Als je het makkelijker vindt om de tekst af te printen, die kun je in makkelijk af te drukken vorm vinden onder deze link (10 bladzijden).
    • Aansluitend op de huisliturgie is er een overweging bij Goede Vrijdag, die je in deze aparte bijlage kunt vinden die je ook makkelijk kunt afdrukken.

————–

De afbeeldingen bij de staties in deze huisliturgie zijn van de hand van Sieger Köder.

—————

KLAARMAKEN VAN DE HUISTAFEL ‘VAN PALMZONDAG NAAR PASEN…’

Voor deze huisliturgie kan je een kruisje aanbrengen in de symboolschaal, bij de palmtakken en de bloemen…

—————

GEDICHT

Drie uur in de middag
Ik zelf te goed geluncht
een glas te veel en
slaperig de middag in

God zelf die sterft. God zelf van God verlaten.
Godverlaten-alleen aan een houten paal gespijkerd.

Alle zwartheid van de wereld. Alle domheid.
Alle geboer. Gebral. Misbruik. Misvorming. Haat.
Ontrouw. Doodslag. Moord. Verkrachting.
Alle zwartheid van de wereld verzamelt zich op
die vrijdagmiddag op een kale heuvel even buiten Jeruzalem.

Als je kijken kon zag je de grijns van het kwaad
Dat de mens van beneden af toekwam:
Je hebt het zelf gewild!

Je koos ervoor om goed te zijn.
En kijk:
Dood. Godverlaten. Eenzaam. Dood.
Daar hang je dan.

Ja, daar hang je dan.
En wat kan er nu nog?

uit ‘Intercity bestemming Pasen’, een reisgids voor de goede week, een uitgave van Raad van Kerken in Nederland ism de Katholieke Bijbelstichting, 2006, p. 68

—————

Eerste Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

Een man wordt door Pilatus ter dood veroordeeld. Hij wordt vernederd, gevangen genomen, gemarteld, geslagen, op weg naar een roemloos einde. Een man, zoals zovele mannen vrouwen en kinderen, onschuldig. Hij zou het volk tegen de autoriteiten opgezet hebben door zich voor te stellen als de verwachte verlosser. Op Goede Vrijdag werd Hij in een willekeurig proces naar het kruis verwezen. Hier wordt de toon gezet van het verhaal, een weg van pijn en lijden.

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U.

—————

Tweede Statie: Jezus neemt het kruis op

Jezus droeg zelf zijn kruis. Hij was gekomen met open handen als een kwetsbaar mens. Jezus neemt niet alleen zijn kruis op, hij draagt ook ons lijden met zich mee, het zichtbare en het onzichtbare lijden. Altijd zijn er mensen die het kruis op hun schouders nemen, die lijden aan het onrecht dat hun en anderen wordt aangedaan. In deze statie kijkt Jezus ons aan. Hij leert ons kijken zodat wij elkaar aankijken en helpen.

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U.

—————

Derde Statie: Jezus valt

Wij zien Hem vallen, maar ja, wat moet je doen? “Als in een film” zullen we later zeggen. “Je kijkt, maar je kunt niks doen.” Wat zou je ook moeten doen? We hebben het niet geweten. We hebben – machteloos – toegekeken. We kijken machteloos toe wanneer vluchtelingen als lijken aanspoelen, wanneer bommen vallen op mensen, wanneer kinderen gepest en gemarteld worden. We zien Jezus vallen en kijken machteloos toe.

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U.

—————

Vierde Statie: Jezus ontmoet zijn Moeder

Uit de kijkende menigte maakt zich een vrouw los. Gefluisterd gerucht: “het is zijn moeder”.  Zij drukt Hem woordeloos aan de borst, zoals vroeger. Zij kust zijn pijn weg, zoals vroeger. Zij weet het. Zij heeft nooit de woorden gehad maar zij heeft het altijd geweten.

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U

—————

Vijfde Statie: Simon draagt Jezus’ kruis

Wie heeft de kracht om Hem te helpen? Ik niet. Niemand? Jij daar, Simon! Aangewezen vrijwilliger. Ze moesten Hem dwingen. Uit zichzelf was hij nooit naar voren gestapt. Later stond zijn naam in het Boek, en dat hij uit Cyrene kwam en alles.
Hij is er nog lang trots op geweest, die Simon. Wie heeft de kracht om Jezus nu te helpen?

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U.

—————

Zesde Statie: Veronica droogt het gelaat van Jezus af

Troost. Wie heeft troost genoeg om Hem te troosten? Ik niet. Niemand? Veronica. Vrijwilligster, vrouw, niemand hoeft haar te dwingen om naar voren te stappen. Zij heeft het lijden van Jezus gezien, gezien waar het zeer deed. Een natte doek, de koelte van troost op een kapot gezicht. Vrouwen leggen vaak een ongelooflijke moed aan de dag. Meer dan wie ook weten zij uit ervaring dat het menselijk leven heilig is, geen gezicht mag geschonden worden. Nooit is Veronica in het Boek
gekomen, maar zij, zij is er nooit rouwig om geweest.

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U.

—————

Zevende Statie: Jezus valt voor de tweede keer

Een keer vallen is erg, twee keer vallen is vernederend. Jezus weet dat geen mens Hem kan helpen. Het aardse leven ontglipt Hem. Hij is de schaduw geworden van de man die Hij was, van de man die Hij met een hoofdletter was. Hij preekte een koninkrijk van liefde en gerechtigheid, Hij werd een speelbal van een koninkrijk
van haat, onrecht en willekeur. Hij is nog de schaduw van de hoop die Hij met woord en daad weggaf.

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U.

—————

Achtste Statie: Jezus troost de vrouwen

Mannen huilen niet. Vrouwen huilen, drommen om Hem heen, een laatste troost, een zucht naar troost. Troost is het tegendeel van angst. Angst verlamt. Troost bemoedigt. Jezus troost de vrouwen met een toekomst harder dan zijn eigen lot: huil niet om Mij maar huil om je kinderen en om jezelf. Zie de vrouwen van Jeruzalem, Syrië, Kongo, Afghanistan, huilend om hun kinderen, doodgeschoten, gebombardeerd. Huil niet over Mij, huil om je kinderen en om jezelf.

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U.

—————

Negende Statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

Driemaal vallen is teveel. Hoe vaak is Jezus in werkelijkheid op de lange kruisweg gevallen? We zijn de tel kwijt geraakt, gewend aan het beeld van de vallende man
op weg naar zijn einde. Opstaan en vallen, in die volgorde, het kan nooit lang meer duren.

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U.

—————

Tiende Statie: Jezus’ kleding wordt afgenomen

Zij kleden Hem uit. Waarom eigenlijk. Kan schaamte nog iets toevoegen aan zijn lot? Naakt en roemloos, zonder kleding, wordt iedereen anoniem. Zelfs “de Zoon van ….” herkennen we aan niets meer. Het is de meest ontluisterende ervaring die je kunt meemaken. Je wordt te kijk gezet. Zo deelde Hij het lot van mensen die de diepste kwetsuren ondergaan, tot in hun intimiteit.

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U.

—————

Elfde Statie: Jezus wordt aan het kruis genageld

Wie heeft ooit bedacht om spijkers te slaan door iemands handen? Of door zijn voeten? Wie heeft ooit bedacht iemand naakt te kijk te hangen terwijl hij langzaam sterft? Deze statie is als een schreeuw voor de stilte. Wat doen we Hem aan? Of: wat doen we elkaar aan? Er is bijna geen adem meer. Er is bijna geen denken meer. Er is bijna geen voelen meer.

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U.

—————

Twaalfde Statie: Jezus sterft aan het kruis

Na al het gedonder van scheurende aarde en schreeuwende mensen is het stil, worden we stil.

STILTE – eventueel knielen

—————

Dertiende Statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen en in het graf gelegd

Maria ontvangt Jezus terug. Dezelfde schoot die Hem eens heeft gebaard, is nu zijn rustplaats. Wat we zien is een terechtgestelde, die eindelijk van zijn lijden is verlost. Wat we zien zijn nabestaanden van slachtoffers van geweld. Hoe moeten zij verder?

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U.

—————

Veertiende Statie: Jezus wordt in het graf gelegd

De graflegging. Spontaan denken we aan de verhalen over vrouwen die de volgende morgen naar het graf gaan met specerijen en zich afvragen : wie zal die zware grafsteen voor ons wegwentelen? We mogen al denken aan de verwarring van die vrouwen. En aan de boodschap die ze meekrijgen van de engel in de grafkamer. En aan Maria Magdalena die Hem zal herkennen in de tuinman. De vijftiende Statie.

Samen: Ontferm U over ons, Heer ontferm U.

—————

Met dank aan

  • Annemie Schreel en Geert Delbeke voor de inleiding en de kruisweg
  • Hilde Seys voor de kruiswegstaties van Sieger Köder