OPSCHORTING VAN VIERINGEN

Gelet op het feit dat onze vieringen doorgaan in een Woon-zorgcentrum én ook omdat er in andere kerken geen zondagsvieringen meer doorgaan, hebben we met de stuurgroep besloten om solidair te zijn met de oproep om zorgzaam te zijn voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

De wekelijkse vieringen worden dus (opnieuw) voor onbepaalde tijd opgeschort. Als de federale regering opnieuw ‘groen licht’ geeft om groepsbijeenkomsten te organiseren dan hernemen wij onze gemeenschapsvieringen.

We zijn dus opnieuw overgeschakeld naar de huisliturgie. Wie zich abonneert op onze nieuwsbrief krijgt wekelijks de link naar de huisliturgie doorgestuurd.

Hopelijk tot binnenkort… en hou het veilig.