De Lier in de pers

  • Nav de oproep om van 11 Juli een feestdag van de democratie te maken, deed Sabine Vanquaethem (voorganger in De Lier) een voorstel dat de nadruk legt op beeldvorming rond religie en levensbeschouwing. Lees hier haar bijdrage.
  • Op 20 mei 2016 verscheen in De Standaard een artikel van Maarten Goethals over vrouwelijk priesterschap. In De Lier worden de vieringen voorgegaan door zowel mannen als vrouwen. Een vrouwelijke voorganger getuigt, het interview is te vinden op de website van De Standaard onder de titel ‘Vrouwelijke priesters zijn de toekomst‘.
  • Met de keuze van de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio tot paus Franciscus wordt de hoop tot vernieuwingen in de Kerk weer aangewakkerd. Het weekblad KNACK zocht naar vernieuwende basisbewegingen in Vlaanderen en vond o.a. De Lier in Brugge. Een introductie bij het artikel van Chris De Stoop dat verscheen op 27 maart 2013 kan je vinden op de website onder de titel ‘Hoe God verdween uit Vlaanderen‘, het volledige artikel is enkel beschikbaar voor abonnees.
  • De tv-uitzending Terzake van 29 november 2010 schonk aandacht aan kerkbewegingen die nieuwe wegen banen. Ook De lier kwam daar in  aan bod. Kijk hier naar de uitzending.
  • Op 16 november 2010 schreef de Amerikaanse journaliste Doreen Carvajal een artikel over ‘basiskerken’ in Vlaanderen.
    Ook de Lier kwam aan bod. De korte bijdrage verscheen in The New York Times en in The International Herald Tribune.
    Lees het artikel ‘Catholics in Belgium Start Parishes of Their Own’ via onderstaande weblink
  • Hier vind je een pdf-versie van een artikel van André van Kempen over de creatieve geloofstaal van Huub Oosterhuis , gepubliceerd in Tijdschrift voor Geestelijk Leven, juni 2010, p.97-104.
Naar boven