Vieringen van de lopende cyclus

ADVENT 2022       (27 nov., 4, 11 en 18 dec. 2022) 

In de advent klinkt er steeds een dubbele boodschap.
Enerzijds horen we mooie dromen, de belofte dat de wereld ooit een betere plek zal worden. De advent is een vreugdevolle tijd.
Maar anderzijds volgt onmiddellijk de oproep dat we er wel iets voor moeten doen om er voor te zorgen dat die ideale wereld dichterbij komt.
We moeten dromen, maar vooral ook wakker zijn.

Op de eerste zondag van de advent (27/11) kunnen we getuige zijn dat licht mogelijk blijft in oorlogstijd.
De campagne van Welzijnszorg toont ons dan in de 2de en 3de viering dat de digitale wereld ons uitdaagt. Veel mensen (specifiek: mensen in armoede en gevangenen ) krijgen niet wat ze nodig hebben, waar ze recht op hebben. Hier klinkt een duidelijke oproep om ons in te zetten voor gerechtigheid.
En in de 4de viering (18/12) zullen we samen ten strijde trekken en erover blijven waken dat niemand achterblijft.

De rode draad doorheen onze vieringen is de verbondenheid. Wij laten niemand los. Op die manier verbinden we ons ook met Christus en Gods droom voor een betere wereld.

Naar boven