Vieringen van de lopende cyclus

GELOOF en TWIJFEL (14 & 21 mei )

“De twijfel is bekend in de filosofie en de wetenschap. Wie de dingen niet in vraag durft te stellen, komt nooit tot nieuwe inzichten.
Ook ‘geloven’ is onderhevig aan existentiële twijfel. Geloofstwijfel is geen ziekte; ze leidt niet tot cynisme, noch scepsis die je in vertwijfeling stort omdat ze hand in hand gaat met hoop.
De bijbel voert vele gelovige twijfelaars ten tonele: Abraham, Mozes, het volk Israël, Zacharias, Johannes de Doper, Petrus en ook die andere apostel die de ongelovige Thomas wordt genoemd. De twijfel vernietigt het geloof niet, maar transformeert het van een ‘blind’ naar een ‘ziend’ geloof… ”
Uit: Mieke Kerckhof, Roger Burggraeve, Ilse Van Halst e.a., De onverschilligheid voorbij. Zeven eigentijdse wegen van barmhartigheid., Lannoo, 2017, p.53-55

In deze cyclus staan wij stil bij de onontkoombaarheid van twijfel voor een authentiek geloof.

 

Naar boven