Vieringen van de lopende cyclus

VEERTIG DAGEN MET PAULUS DOOR DE WOESTIJN (5 maart – 9 april)

De veertigdagentijd is één van de sterke tijden in het jaar. Het is een periode van uitkijken naar Pasen, naar de lente ook. Het is traditioneel een tijd van inkeer en bekering. Het is een tijd van zelfreflectie en herstellen van relaties. Het is een tocht door de woestijn die uitkomt bij de oase van Pasen. Het is een onvermijdelijke trektocht, een afdaling zelfs tot in de Goede Week en de stilstand en dood van Goede Vrijdag, waarna het hoopvol opstaan is op Pasen. Op Pasen staat de Heer op en staan wij mee met hem weer recht.

Op zo’n tocht is het goed op elkaar te kunnen steunen en een sterk leidsman te hebben. Zoals we in de advent op weg gingen met Jesaja, zo gaan we in de vasten op weg met Paulus. Met Paulus?! De vrouwonvriendelijke, onleesbare, tijdsgebonden briefschrijver?! Misschien is Paulus wel meer dan wat we over hem (niet) weten…

Het leesrooster biedt elke week een aantal teksten, waaruit we voor deze veertig dagen de Paulinische teksten hebben gekozen. Het zijn kleine fragmenten uit zijn brieven die kerngedachten bevatten, ‘gespreksonderwerpen’ waarover we het samen kunnen hebben, wegwijzers die ons richtingen kunnen aangeven. We zullen het niet altijd eens zijn met onze gids; maar met elkaar, de toesprekers en zijn gefluisterde boodschappen zouden we de weg naar Pasen moeten kunnen vinden.

  • 5 maart: Zonde – genade
  • 12 maart: Schaamte
  • 19 maart: Bemin uw vijanden
  • 26 maart: Gerechtigheid, waarheid, goedheid
  • 2 april: Authentiek – vals. Waarden – onwaarden. Dualisme?