Vieringen van de lopende cyclus

15 – 29 april 2018

Tussen hoop en vrees

In deze paastijd – dé tijd van hoop bij uitstek- verkennen we hoe mensen leven ‘tussen hoop en vrees’. Welke angsten houden ons in de greep? Welke rol speelt religie hierin vroeger en nu…

In de eerste viering (15 april) verkennen we de paradox van een godsdienst die mensen bang maakt versus een geloof dat daadwerkelijk ondersteunt. Of is religie dan toch iets voor angsthazen?

In de tweede viering (22 april) bekijken we bij welke angsten we uitkomen wanneer de meest gebruikelijke -de angst voor ziekte en dood- even tussen haakjes worden gezet. Welke angsten houden ons het meest bezig of beperken ons? Misschien angst voor alledaagse dingen? Hoe proberen we daarmee om te gaan? En speelt het bijbels geloof hierin een rol?

In de laatste viering (29 april) benaderen we het thema vanuit de psychologische invalshoek.

Kan het vertrouwen van het geloof ons helpen om ‘door de angst te gaan?

Naar boven