Vieringen van de lopende cyclus

Misverstanden rond de bijbel

“De Bijbel is een comprimé van wat mensen en volkeren in de loop van de geschiedenis doormaken, vechtend met vragen als: hoe overleven we, hoe leven, waarom leven? Waar blijft God? Wie is God?  Met andere groepen mensen samen, luisteren we nu naar vroegere groepen mensen die hun vragen, hun ruzies, hun twijfel, hun ervaringen met bijzondere mensen onder hen, uitgesproken en te boek hebben gesteld.”

Zondag 8 oktober: “De Bijbel is een spiritueel boek.”
Maar de Bijbelse schrijvers confronteren ons met de lichamelijkheid van het leven. Ze nodigen ons uit om de verbinding te maken tussen lichaam en ziel.  Dat klinkt goed, maar toch komen we onvermijdelijk in de problemen wanneer we dit proberen omdat onze samenleving zelf de opsplitsing tussen geest en lichaam voortdurend maakt.”
We lezen de genezing van de lamme bij Lucas 5, 17-26.

Zondag 15 oktober: “De Bijbel predikt geweld.”
We lezen uit 1 Sam. 25 over de ontmoeting van David met Abigaïl.

Zondag 22 oktober: “Je moet de Bijbel letterlijk lezen.”
Jean Bastiaens maakt duidelijk dat dit een misverstand is, vertrekkend van de genezing van Bartimeus in Marcus 10, 48-52.

Naar boven