Vieringen van de lopende cyclus

Aan de slag met enkele quotes uit de toespraak van prof. Johan Verstraeten tijdens het Hoogveldweekend

Viering 10 november: De Lier… een gemeenschap?

“Gemeenschappen moeten conflicten onder ogen zien, oplossen en nagaan hoe zij kunnen getransformeerd worden tot een schakel in een positieve ontwikkeling. Niet gericht op uniformiteit maar op “geheelde diversiteit”, “leven-gevende eenheid” waarin de diversiteit wordt erkend. “

Is de Lier wel zo’n ‘veelvlak’: niet gericht op uniformiteit maar het verschil bewarend….?

“We hebben een ‘civil society’ nodig, een door burgers aangestuurde organisatie. En dit nu meer dan ooit, want het middenveld wordt gemaaid…”

Kan de Lier deze functie van ‘civil society’ vervullen?

Viering 17 november: Het gelaat van de andere, op weg naar zijn bevrijding

“Enkel op basis van een reële en oprechte nabijheid kunnen ‘de armen’ op een adequate wijze begeleid worden op HUN weg naar bevrijding. De arme ontmoeten als gelijkwaardige partner, van wie we veel te leren hebben. We moeten ons door hen laten evangeliseren”

Annemie Declercq bekijkt deze quote vanuit het eindwerk dat ze recent maakte, met hierin verwijzingen naar Lévinas.

Viering 24 november: Strijd en inkeer, 2 nodige polen binnen het ecologisch vraagstuk

“Wat wij nodig hebben is zowel maatschappelijke inzet als -wat Thomas Merton beschreef als -“het contemplatieve vatten van de politieke, intellectuele, artistieke, en sociale bewegingen van deze wereld”

Henk Opdebeeck zal dit item ‘Strijd en inkeer’ toelichten vanuit zijn boek over ecologie.

Naar boven