Vieringen van de lopende cyclus

CHRISTELIJKE BEGRIPPEN    (5, 12, 19 en 26 november 2023) 

  • Allerzielen (5 november)
  • Erfzonde  – dopen/ontdopen  (12 november)
  • Sacrament (19 november)
  • Genade (26 november)

Aloude, katholieke begrippen. Lange tijd zekerheden, ons bijgebracht door de catechismus, ons aangeleerd als onwrikbaar. Vanuit Bijbelse grond? Waren ze nodig voor het kerkvolk?

We willen eerst even vermoeden, wat er ooit mee is bedoeld, om dan te zoeken, te denken, te bezinnen, op weg naar mogelijks een nieuwe invulling.

Viering na viering ervaren dat waarheid niet langer van bovenaf komt, maar vanuit bezieling vanbinnen en samen gezocht wordt. Vieringen die willen op weg zetten, van onder het stof halen of stof doen opwaaien.
Stof genoeg om te bezinnen en te bidden.