Vieringen van de lopende cyclus

 10-17-24 febr. 2019 – Woorden uit het Oude Testament   

In februari 2017 en in mei 2018 was er al eens een cyclus over Woorden uit het Oude Testament: kleine woorden, grote woorden, gekende, oude woorden, woorden die van ver tot ons gekomen zijn, vergeten woorden, klankresten, woorden die met elkaar spreken, woorden die samen een Woord vormen. Genade, Wijsheid, Losser (12-19-26 febr. 2017) en Oog, Schoot, Voet (6-13-20 mei 2018) passeerden al de revue.
Toen al schreven wij: Er is voer voor nog enige ‘seizoenen’…

Hier zijn we met drie ‘verse’ woorden: Hond Kaleb (10/2), Oordeel Mishpa (17/2) en Openen Effeta (24/2).

In het Hebreeuws is een woord ook altijd een daad, een gebeurtenis. Een woord krijgt dus enkel betekenis door het te gebruiken, door het te laten “gebeuren” in een verhaal. Bovendien is deze betekenis op zich ook discursief van aard: verwacht geen definitie te vinden – die het woord zou opsluiten – maar laten we zin zoeken in de verbanden die de verhalen met de woorden smeden.

Komt horen en zien.

 
Naar boven