Vieringen van de lopende cyclus

3 – 17 juni 2018

Bijbelse dromen

De mens is een talig wezen. We vormen onze identiteit eerst en vooral door onze vertellingen.

Ook dromen zijn verhalen, of worden dat zodra we ze onder woorden proberen te brengen. Ze maken deel uit van wie we zijn, en tegelijk weten we dat ze ‘maar’ verhalen zijn. De meeste dromen zijn bedrog…

Sinds het ontstaan van de moderne psychologie, beschouwen we dromen als iets wat vanuit een diepere laag in ons naar boven komt.
Tegelijk met het ontstaan van moderne vormen van ‘droomduiding’, zijn we misschien onderweg toch een oudere manier van omgaan met dromen kwijtgespeeld. Hoe ging men ‘in Bijbelse tijden’ met dromen om? Is het nog mogelijk voor ons dit te begrijpen?

Wat opvalt in de Bijbelse droomverhalen is dat ze zich steeds lijken te situeren in een contactmoment tussen het ‘hogere’ en het ‘aardse’. Alsof een droom een intuïtie van het hogere is. Valt dit te vergelijken met onze hedendaagse visie op de droom als verwijzing naar het ‘diepere’ (in ons)?

In deze cyclus willen we alvast heel even de Bijbelse droomwereld aanraken aan de hand van drie heel verschillende droomverhalen. We plaatsen even bovenstaande kanttekeningen tussen haakjes en proberen terug contact te leggen met wat deze verhalen ons kunnen meegeven. Ook al zijn ook de meeste (Bijbelse) dromen ‘bedrog’…

Naar boven