Vieringen van de lopende cyclus

SEPTEMBER 2021

De Lier herneemt de werking na corona en start met een nieuwe cyclus die de naam ‘Retoucher’ kreeg.

In deze vier vieringen zoeken we een antwoord op vragen zoals hoe we na corona de draad terug kunnen opnemen, hoe we in onze gemeenschap een nieuw weefsel kunnen maken, hoe we elkaar terug kunnen (aan)raken en wat we kunnen doen om te her-stellen… 

Naar boven