Vieringen van de lopende cyclus

16 & 23 juni 2019 – Geloof en kunst: schoonheid kan de wereld redden. 

In deze minicyclus vertrekken wij van twee  bijbelteksten die kort bij elkaar staan, maar die fundamenteel van  elkaar verschillen op het domein van de “creatie”:  Ex 31,1-11 (16 juni) en Ex 32; 1-6 (23 juni). Door hun nabijheid  en tegengestelde visie, botsen de twee teksten als het ware.

Dit komt ook overeen met de vragen die de titel van de cyclus oproept:  Kàn schoonheid de wereld redden?
We proberen in beide vieringen een paar pertinente vragen te stellen, waarna we het thema “uit handen geven” en de kunst “aan de  wereld teruggeven”.

Naar boven