Oudejaarsavondfeest

De ploeg van CAW Brugge, de dienst diaconie bisdom Brugge, en een aantal vrijwilligers uit de Lier organiseerden op 31 december opnieuw een gezellige avond in Sint-Leo Hemelsdaele.
Vooraleer ‘het bal van de burgemeester’ kon geopend worden werd Dirk De fauw eerst tot burgemeester geslagen…

Daarna kon het feest beginnen waarbij Kerk en Staat zich samen inzetten voor het goede doel.

Naar boven