Sociaal engagement

Heel wat leden van De Lier nemen een individueel engagement op buiten onze gemeenschap: via hun werk, als vrijwilligers in allerlei organisaties binnen en buiten de kerk.

Uit onze liturgische samenkomsten putten we ook kracht om als gemeenschap ons engagement in de wereld – dichtbij en veraf – verder op te nemen.

Na een geslaagde bijeenkomst op 12 oktober 2016, ging de toespraak op 5 februari 2017 over de vraag hoe we het sociaal engagement van De Lier verder vorm wilden geven. Met de suggesties en opmerkingen vanuit de gemeenschap ging de stuurgroep aan de slag met volgend resultaat.

Als Liergemeenschap willen we geen nieuw, eigen initiatief opzetten en dit omdat er al heel wat bestaat. We willen ons verder verbinden met bestaande initiatieven via een dubbel spoor van zowel vrijwillige inzet als financiële ondersteuning.

In afwachting van reguliere en structurele hulp kan financiële ondersteuning vanuit de gemeenschap drie vormen aannemen:

 1. dringende vragen, waarvoor we een beperkt fonds hebben. Met deze vragen kan je terecht bij Annemie Declercq. Bedoeling is dat snel wordt beslist over de hulpvraag, in de stuurgroep wordt dan achteraf geëvalueerd. Voor de financiering van het noodfonds doen we per jaar drie vooraf aangekondigde omhalingen.
 2. een renteloze lening via een rollend fonds waarmee mensen een financieel moeilijke periode kunnen overbruggen. Vragen hiervoor kunnen bezorgd worden aan Patrick Delanoeye, die verder verkent en dan in overleg met de stuurgroep beslist. Ook hier zullen we de werkwijze regelmatig evalueren.
 3. structureel door drie initiatieven verder te ondersteunen:

Noden voor al deze sporen in de Brugse regio kunnen altijd gesignaleerd worden aan Annemie Declercq, Patrick Delanoeye, de andere leden van de stuurgroep of via info@delier.be.

Daarnaast blijven we ook verbinden via vrijwillige inzet op verschillende terreinen:

 1. oudejaarsfeest voor alleenstaanden i.s.m. Bisdom Brugge-Dienst Diaconie- en de Vrijwilligerswerking van CAW Noord West-Vlaanderen
 2. ondersteunen van (ex-)gedetineerden  (hiervoor kun je persoonlijk of via mail contact opnemen met Geertrui Verdonck)
  • bevorderen van contact binnen en buiten de muren, wat kan op volgende manieren:
   • brieven schrijven naar een gedetineerde
   • vervoer van familieleden van gevangenen naar en van bezoek (verzekering wordt voorzien)
   • zelf op bezoek komen (meer dan 1/3 van de gevangenen krijgt geen bezoek!)
   • deelname aan het Kerstkoor in de gevangenis. De Lier tekent al meerdere jaren voor de organisatie van het kerstkoor. We zingen daar 2 kerstvieringen in de voormiddag (voor mannelijke gedetineerden) en 1 viering in de vooravond (voor de vrouwen). Het is een ‘ad hoc’ koor dus ook niet-Liergangers zijn zeker welkom.
   • deelname aan een gespreksgroep van ‘Tralies uit de weg’. Meer informatie vind je op hun website.
  • initiatieven die de reïntegratie van ex-gedetineerden bevorderen: sleutelfactoren zijn huisvesting en werk!
   • er is een zeer grote nood aan onderkomen voor ex-gedetineerden. Signaleren van huisvestingsmogelijkheden of anders ondersteunen van deze vraag is dus  welkom!
   • ook tewerkstelling is een groot probleem.  Vrijwilligerswerk komt echter ook in aanmerking want dit draagt bij aan een zinvolle tijdsinvulling hebben als ze vrij komen.
   • Ook als huisvesting en werk in orde komen is er maar garantie op succes als de ex-gedetineerden kunnen terugvallen/beroep doen op een netwerk van mensen die hen ondersteunen (praktische hulp maar ook gewoon op menselijk vlak , een simpele babbel af en toe maakt al verschil).
 3. engagement naar vluchtelingen via
  • de Facebookpagina ‘Huizen van Vrede Brugge‘ waar concrete noden en vragen van enkele Brugse organisaties snel gelinkt worden met aanbiedingen van vrijwilligers, materiaal, ondersteuning, aanbod van voorlopige huisvesting
  • deelname aan de ‘Praattafels’ ifv leren van Nederlands. De praattafel is geen les maar een ‘veilige’ oefenmogelijkheid Nederlands voor anderstaligen. Meer informatie vind je in deze flyer of via praattafelbrugge@gmail.com.

Om de drie maanden wordt er in de vieringen en in de nieuwsbrief over de evolutie van deze acties naar de gemeenschap gecommuniceerd.

Naar boven