Sociaal engagement

Heel wat leden van onze gemeenschap nemen een individueel engagement op buiten onze gemeenschap: via hun werk, als vrijwilligers in allerlei organisaties binnen en buiten de kerk.

Uit onze liturgische samenkomsten putten we ook kracht om als gemeenschap ons engagement in de wereld – dichtbij en veraf – verder op te nemen. Een kleine bloemlezing:

 1. Oudejaarsfeest voor alleenstaanden i.s.m. Bisdom Brugge (Dienst Diaconie) en CAW Noord West-Vlaanderen
 2. Noodhulp en rollend fonds
  • af en toe springen we bij in situaties in afwachting van reguliere en structurele hulp. Er komt binnenkort in de stuurgroep een denkoefening om dit luik van ons sociaal engagement verder vorm te geven en uit te diepen. Via onze site en andere kanalen hoort u in 2017 meer over.
 3.  Voor gedetineerden
  • de organisatie van het kerstkoor in de gevangenis
  • deelname aan gespreksgroepen van ‘Tralies uit de weg’
 4. Voor vluchtelingen
  • een deel van de wekelijkse omhaling gaat naar een concreet sociaal project: ’t Huizeke.
  • ter ondersteuning van vluchtelingen was er recent een bijeenkomst in samenwerking met Huizen van Vrede, SOCK en Solidariteit met Vluchtelingen Assebroek.
  • deelname aan de Facebookpagina ‘Huizen van Vrede‘ waar concrete noden en vragen van deze organisaties snel gelinkt worden met aanbiedingen van vrijwilligers, materiaal, ondersteuning