De Lier

Welkom

Welkom op de website van De Lier
een vernieuwend liturgisch initiatief in Brugge.

We verwelkomen u graag op onze vieringen!
We vieren elke zondag om 10.30 uur
in de kapel van het Sint-Leocollege

22/2 - 22/3 Cyclus: In het paradijs is er geen economische groei

Een vastencyclus rond WERK en ECONOMIE, gebaseerd op het boek van Tomás Sedlácek ‘De economie van goed en kwaad, de zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street’.
 

Op zondag 22 februari beluisteren we het verhaal van Geert Vervaele die op inleefreis trok naar Peru met Broederlijk Delen. Marco is een boer en wil dat blijven. Geert zal ons een boodschap mee geven met de vasten.

Henk Opdebeeck
schetst ons op zondag 1 maart de bouwstenen van de economie aan de hand van enkele grote kapstokken uit het boek. Ook de alternatieven worden kort aangereikt.

Op zondag 8 maart zal Anne Billiet ons meenemen in het nooit genoeg (het onverzadigbaar verlangen van de mens) en in het individu voorop in onze economie. Welke zijn hier de alternatieven?

Zondag 15 maart vertelt Ilse Van Houtteghem wat zij in haar werk, op het terrein van de sociale economie, ziet gebeuren en hoe dat zich verhoudt met het huidige economische denken. Arbeid als middel om winst te maken? En de wetten van de nuttigheid die voorop staan in onze economie. Wat kunnen we hiertegen plaatsen als alternatief?

We eindigen op zondag 22 maart met te kijken naar de prijszetting. Alles wordt tot een ‘prijs’ herleid op de ‘markt’ en al wat een prijs heeft is belangrijk. Wat geen ‘prijs’ kent, mag vervuild worden, vb. lucht, water, … Welke zijn hier de alternatieven?

Lees meer