Nieuws van De Lier

Founding Father overleden

Op dinsdagavond 29 mei 2018 is Patrick Perquy na een korte ziekteperiode overleden. Hij was omringd door vrienden en familie. Patrick Perquy is een van de ‘Founding Fathers’ van De Lier.

Tijdens de afscheids- en dankviering op vrijdag 8 juni in de Heilige Magdalenakerk, vormden vele kringen die Patrick heeft bezield en begeesterd één gemeenschap van hoop en krachtig geloof in ‘Dan zal ik leven!’

De toespraak van Geert Dedecker kan je hier lezen.

Infoavond: mogelijkheden en moeilijkheden bij de aanvraag voor een sociale woning

Dinsdag 21 maart 2017 om 19 uur gaat  een infoavond door in samenwerking met de Brugse verenigingen met mensen in armoede.
Thema: mogelijkheden en moeilijkheden bij de aanvraag voor een sociale woning.
Spreker is Luc De Smedt, verantwoordelijke van de sociale huisvestingsmaatschappij.

Iedereen is welkom in buurthuis “Van Volden”, Joris Dumeryplein 1 (Boeveriestraat), Brugge.

De toegang is gratis.

 

Het sociaal engagement van De Lier

Onze gemeenschap blijft ook op dit vlak in beweging. De toespraak van 5 februari 2017 was niet alleen een stand van zaken  rond het sociaal engagement van De Lier maar ook een oproep naar voorstellen om dit verder vorm te geven.

Met de suggesties en opmerkingen vanuit de gemeenschap ging de stuurgroep aan de slag, je leest het resultaat op deze pagina.

Naar boven