Nieuws van De Lier

Drempelierstraject 2017-2018 – inschrijven voor 20 oktober

12 jaar worden
– betekent afscheid nemen van je kindertijd
– is voor je ouders ook het moment waarop ze jou een stuk meer uit handen geven
– is het ogenblik om bewust een stap verder te gaan in het ontdekken en beleven van de boodschap van Jezus

Wij denken dat de manier van leven, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd, ook voor het leven van jonge mensen kan tellen. Daarom gaan we met hen op weg. Samen vertellen, luisteren, zingen, stilte beleven, knutselen, delen, wandelen, spelen, vieren, … als voorbereiding op de drempelviering.

Tijdens de drempelviering laten we onze 12-jarigen letterlijk een drempel over stappen geruggensteund door een tochtgenoot en aangemoedigd door een gemeenschap. Met de woorden van Huub Oosterhuis “Je hoeft er niet heen, maar je mag, maar je mag niet alleen” zingen we onze jongeren naar de overkant.

Dit ritueel vinden wij een belangrijke stap voor onze 12-jarigen en het markeert een keerpunt in hun jonge leven.

Wie zich wil voorbereiden op de drempelviering engageert zich om het hele traject te gaan en aanwezig te zijn op de 7 bijeenkomsten met viering op zondagvoormiddag, de tocht met tochtgenoot, de ouderavond in januari (enkel voor de ouders).

KALENDER:

Zondag 22 oktober 9.30 – 11.45    WZC Minnewater
Zondag 5 november 9.30 – 11.45    WZC Minnewater
Vrijdag 10 of zaterdag 11 november Tocht met tochtgenoot 17.00 – 22.00
Zondag 3 december 9.30 – 11.45    WZC Minnewater
Zondag 21 januari 9.30 – 11.45    WZC Minnewater
Zondag 25 februari 9.30 – 11.45    WZC Minnewater
Zondag 25 maart 9.30 – 11.45    WZC Minnewater
Zondag 15 april 9.30 – 16.00    YOT
Zondag 6 mei Werksessie toespraak 9.30 – 11.45
WZC Minnewater
Zaterdag 26 mei 9.30 – 12.00 (repetitie)   WZC Minnewater

16.30 – 17.30 (klaar zetten kapel met ouders)

Zondag 27 mei Drempelviering 10.30
(aanwezig om 10.00)

Inschrijven gebeurt via mail vóór 20 oktober via drempeliers@gmail.com.

Infoavond: mogelijkheden en moeilijkheden bij de aanvraag voor een sociale woning

Dinsdag 21 maart 2017 om 19 uur gaat  een infoavond door in samenwerking met de Brugse verenigingen met mensen in armoede.
Thema: mogelijkheden en moeilijkheden bij de aanvraag voor een sociale woning.
Spreker is Luc De Smedt, verantwoordelijke van de sociale huisvestingsmaatschappij.

Iedereen is welkom in buurthuis “Van Volden”, Joris Dumeryplein 1 (Boeveriestraat), Brugge.

De toegang is gratis.

 

Het sociaal engagement van De Lier

Onze gemeenschap blijft ook op dit vlak in beweging. De toespraak van 5 februari was niet alleen een stand van zaken  rond het sociaal engagement van De Lier maar ook een oproep naar voorstellen om dit verder vorm te geven.

Met de suggesties en opmerkingen vanuit de gemeenschap ging de stuurgroep aan de slag, je leest het resultaat op deze pagina.

Naar boven