Nieuws van De Lier

De Lier in actie voor het klimaat

In het maatschappelijk debat rond de klimaatopwarming en de mogelijke acties daarrond wil De Lier ook een steentje bijdragen.
Wij doen dat niet alleen door deel te nemen aan de klimaatmarsen op 2 december 2018 en 27 januari 2019, maar ook door te zoeken naar concrete persoonlijke actiepunten.
Daarom organiseren wij – samen met YOT – op donderdag 9 mei een lezing: ‘Tien klimaatacties die werken’. Pieter Boussemaere is daarbij onze gids. meer info vind je hier.

Infoavond: mogelijkheden en moeilijkheden bij de aanvraag voor een sociale woning

Dinsdag 21 maart 2017 om 19 uur gaat  een infoavond door in samenwerking met de Brugse verenigingen met mensen in armoede.
Thema: mogelijkheden en moeilijkheden bij de aanvraag voor een sociale woning.
Spreker is Luc De Smedt, verantwoordelijke van de sociale huisvestingsmaatschappij.

Iedereen is welkom in buurthuis “Van Volden”, Joris Dumeryplein 1 (Boeveriestraat), Brugge.

De toegang is gratis.

 

Naar boven