Cyclus: Geduld met God. Afspraken rond God en de gemeenschap.


Evenementgegevens

Dit evenement eindigde op 24 september 2017


Bij de start van ons 14de werkjaar maken we afspraken over God. Wie is God en welke gemeenschap droomt hij ?
1. Rondom een nieuw wij.
In de eerste viering (3 sept.) stellen we ons de vraag naar wat een evangelische gemeenschap is; want in de gemeenschap gebeurt God. Kan deze gemeenschap de wij/zij tegenstelling overstijgen ?
2. Rondom de leegte.
Op zondag 10 sept. stellen we ons de vraag of we wel zo duidelijk en helder kunnen afspreken wie of wat we onder God verstaan. Is het godsgeloof niet ook altijd een cirkelen rondom de leegte ?
3. De gemeenschap als oproep.
Op 17 sept. laten we verschillende mensen van de gemeenschap aan het woord vanuit de vraag hoe zij dat ‘nieuw wij’ en het cirkelen rondom de leegte beleven en invullen.
4. Hoe doe je dat in het leven van elke dag?
Op 24 sept.  organiseren we een ‘markt’ voor de voorbereiding van de volgende vieringen van het komende werkjaar. Je kan er op zoek gaan naar de thema’s en momenten waar jij aansluiting bij vindt en suggesties doen bij de verantwoordelijken van de cycli.

Een kanjer van een openingscyclus voor een nieuw Lierjaar!

Klik hier voor praktische info