De Lier in actie voor het klimaat

In het maatschappelijk debat rond de klimaatopwarming en de mogelijke acties daarrond wil De Lier ook een steentje bijdragen.
Wij doen dat niet alleen door deel te nemen aan de klimaatmarsen op 2 december 2018 en 27 januari 2019, maar ook door te zoeken naar concrete persoonlijke actiepunten.
Daarom organiseren wij – samen met YOT – op donderdag 9 mei een lezing: ‘Tien klimaatacties die werken’. Pieter Boussemaere is daarbij onze gids. Meer info vind je hier.